Stoli® Group skelbia paramą World Central Kitchen

Niujorkas, NY – 2022 m. kovo 3 d. - Stoli® Group šiandien paskelbė apie skubią finansinę pagalbą World Central Kitchen (WCK), ne pelno siekiančiai organizacijai, kuri yra pirmoji priešakinėse linijose tiekianti maistą, reaguojant į klimato, humanitarines ir bendruomenės krizių problemas. Parama bus tiesiogiai skirta pagalbai Ukrainai.

„Šio karo neapibrėžtumas yra didelis ir mes ieškome neatidėliotinų būdų, kaip galėtume paremti ukrainiečius“, – komentavo Stoli® Group generalinis direktorius Damian McKinney. „WCK ir šefas José Andrés ne kartą įrodė, kad jie greitai ir efektyviai teikia pagalbą ištikus nelaimei. Džiaugiamės galėdami suteikti finansinę paramą, skirtą jų pastangoms Ukrainoje, ir netrukus paskelbsime ilgalaikę finansinę paramą ukrainiečiams, kurie grumiasi su šiuo žiaurumu.

Praėjus kelioms valandoms po invazijos, World Central Kitchen pradėjo tiekti karštus bei maistingus patiekalus 24 valandas per parą veikiančiame pėsčiųjų sienos kirtimo punkte pietų Lenkijoje. Jie greitai išplėtė savo pastangas aprūpinti maitinimu jų miestuose apsistojusius ukrainiečius bei pabėgėlius, prieglobsčio ieškančius kaimyninėse Lenkijos, Rumunijos, Vengrijos, Moldovos, o netrukus ir Slovakijos, šalyse. WCK bendradarbiauja su vietiniais restoranais, maitinimo įstaigomis ir furgonėliais regione, kad aprūpintų žmones maistu sienos kirtimo punktuose, prieglaudose ir kitose pabėgėlių bendruomenėse. Geras maistas suteikia ne tik sotumą, tačiau  taip pat, paguodos bei vilties, ypač krizės metu.

Be WCK, Stoli® Group teikia paramą Ukrainos darbuotojams, partneriams ir platintojams, nes jie susiduria su ypatingais sunkumais. Kol vieni renkasi bėgti į kitą šalį, kiti nusprendė pasilikti, todėl jiems reikia finansinės, emocinės ir taktinės paramos.

„Tai mums labai asmeniška“, – tęsė McKinney. „Kaip buvęs Royal Marine Commando (liet. Karališkasis Jūrų Pėstininkų) būrio narys, labai gerai žinau norą imtis veiksmų. Turime išteklių ir galimybių remti bei kuriame ilgalaikius planus, kaip toliau padėti regionui.

 

Apie Stoli® Group

Stoli® Group buvo įkurta 2013 m. ir yra atsakinga už SPI stipriųjų gėrimų ir vynų gamybą, valdymą ir platinimą. Daugiausia žinoma dėl „Stolichnaya® Vodka“ prekės ženklo, tačiau Stoli Group pastaraisiais metais išplėtė savo portfelį, kad patenkintų sofistikuotų skonių ieškančius vartotojus. Pagrindiniai prekių ženklai yra: Stoli® Vodka, elit™ Vodka, Bayou® Rum, Kentucky Owl™, Villa One™, Gator Bite™ Rum Liquers, Cenote™ Tequila, Tulchan Gin™, Se Busca™ Mezcal ir Stoli Group vyno padalinys, Tenute del Mondo®. Stoli® Group, veikianti daugiau nei 176 rinkose, dirba su motyvuota 200 distributorių komanda visame pasaulyje. Stoli® Group, kurios būstinė yra Liuksemburge, turi gamyklas Ispanijoje, Italijoje, Argentinoje ir Jungtinėse Valstijose, kai kurios iš jų yra persipynusios su praėjusio amžiaus pradžios istorija. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite stoli-group.com.

Stoli® group announces support of World Central Kitchen

New York, NY – March 03, 2022 - Stoli® Group today announced an immediate financial commitment to World Central Kitchen (WCK), a non-profit organization that is first to the frontlines, providing meals in response to climate, humanitarian, and community crises. The support will go directly to relief in Ukraine.  

“The reality and uncertainty of this war is immense and we are identifying immediate ways we can support Ukrainians,” commented Damian McKinney, Global CEO, Stoli Group. “WCK, and Chef José Andrés, have repeatedly demonstrated that they are fast and efficient at providing extraordinary care and relief during disaster situations. We are pleased to provide financial support to be used for their efforts in Ukraine and will be announcing long term financial support as Ukrainians grapple with this atrocity.”

Within hours of the invasion, World Central Kitchen began serving hot, nourishing meals at a 24-hour pedestrian border crossing in southern Poland. They quickly expanded their efforts to provide meals to Ukrainians in need who are staying in their cities as well as refugees fleeing to the neighboring countries of Poland, Romania, Hungary, Moldova, and soon Slovakia. WCK is working with local restaurants, caterers, and food trucks in the region to provide nourishing meals at border crossings, shelters, and other refugee communities. Good food provides not only nourishment, but also comfort and hope, especially in times of crisis.

In addition to WCK, Stoli is providing support to Ukrainian employees, partners and distributors as they face extraordinary difficulties. While some are choosing to relocate, others have decided to stay and are in need of financial, emotional and tactical support.

“This is very personal to us,” continued McKinney. “As a former Royal Marine Commando, I know all too well, the desire to take action. We have the resources and ability to sponsor in the near term, and are establishing plans for the long haul to continue help the region that has been so good to Stoli for many years.”

About Stoli® Group 

Stoli® Group was established in 2013 and is responsible for the production, management, and distribution of SPI's global spirits and wines portfolio. Mainly known for the Stolichnaya® Vodka brand, Stoli Group has expanded its portfolio in recent years to appeal to luxury on-premise and more sophisticated global consumers. Signature brands are: Stoli® Vodka, elit™Vodka, Bayou® Rum, Kentucky Owl™, Villa One™, Gator Bite™ Rum Liquers, Cenote™ Tequila, Tulchan Gin™, Se Busca™ Mezcal and Stoli Group’s wine division, Tenute del Mondo®. With a presence across a network of more than 176 markets, Stoli Group works with a passionate team of 200 distributors around the world. Headquartered in Luxembourg, Stoli has production facilities in Spain, Italy, Argentina, and the United States, some of which are steeped in history dating back to the early part of the last century. For more information, visit stoli-group.com.