Stoli® Group smerkia Rusijos agresiją ir dalijasi įmonės istorija.

Stoli® Group turi ilgą kovos su Rusijos režimu istoriją. Mes vienareikšmiškai smerkiame karinius veiksmus Ukrainoje ir palaikome Ukrainos žmones.

„Mūsų Ukrainos komandos saugumas yra didžiausias prioritetas. Atidžiai stebime situaciją ir jau imamės veiksmų, kad suteiktume paramą, tiek savo darbuotojams, tiek partneriams“, – pažymėjo Damian McKinney, Stoli® Group Generalinis direktorius. „Nors mes nevykdome jokios veiklos Rusijoje, vykdome Ukrainoje ir daugelyje jos kaimyninių šalių.”

„Asmeniškai patyriau Putino režimo persekiojimą ir dalinuosi Ukrainos bei jos žmonių skausmu“, – sakė Stoli® Group įkūrėjas Yuri Shefler.

1997 metais įsigijęs sunkiai besiverčiantį verslą, Shefler pavertė Stoli® prekinį ženklą į pasauliniu mąstu žinomą įmonę. 2000 metais, vienas iš pirmųjų [Putino režimo] pavyzdžių, buvo Stoli® identifikacija kaip vertingo valstybei turto, ko pasekoje buvo bandyta perimti prekinio ženklo kontrolę. Putinas kovojo dėl Stoli® degtinės bei kitų prekinių ženklų nacionalizavimo visame pasaulyje. Teisinė kova vis dar vyksta kai kuriose šalyse. Yuri Shefler išvyko iš Rusijos 2002 m. ir nuo to laiko negrįžo.

Kai visa tai nepavyko, režimas įkūrė FKP Soyuzplodoimport (taip pat žinomą kaip FTE Soyuzplodoimport) – Rusijos valstybinę įmonę, sukurtą 2002 m., siekiant kovoti su prekių ženklų registracijos teisėmis visame pasaulyje. Maskvoje įsikūrusi FKP Soyuzplodoimport keliose rinkose parduoda prastesnės kokybės rusišką gaminį Stolichnaya. Produktas yra lengvai atskiriamas nuo Stoli® Group platinamos Stolichnaya® degtinės, nes etiketėje aiškiai nurodyta, kad produktas pagamintas Rusijoje. Stoli® Group neturi jokių ryšių su šiuo [Rusijos valstybės platinamu] produktu nei gamybos, nei ideologijos prasme. FKP Soyuzplodoimport neturi teisės parduoti savo gaminių 150-yje pasaulio šalių, įskaitant JAV, kur mums priklauso Stolichnaya® prekės ženklo teisės ir kur teisėtai galima parduoti tik mūsų Latvijoje pagamintą degtinę.

„Dešimtmečius Stoli® Group priešinosi Putino režimui. Dabar palaikome visus ukrainiečius bei rusus, siekiančius taikos“, – sakė McKinney.

Stoli® Group remia Ukrainą aukodama „World Central Kitchen“ (WCK), ne pelno siekiančiai organizacijai, kuri yra pirmoji priešakinėse linijose tiekianti maistą, reaguodama į humanitarinės krizės veiksnius.

 

- -

 

Stoli® Group Denounces Russian Aggression and Shares History of Opposition

Stoli® Group has a long history of fighting the Russian regime. We unequivocally condemn the military action in Ukraine and stand in support of the Ukrainian people.

“The safety and security of our Ukrainian team is our top priority. We are monitoring the situation closely and are already moving swiftly and decisively to provide support where needed, both to our people on the ground as well as partners,” noted Damian McKinney, Global CEO, Stoli® Group. “While we do not have any operations in Russia, we do in Ukraine and across many of the bordering countries.”

“I have personally experienced persecution by Putin’s regime and I share the pain of Ukraine and its people,” said Mr Shefler, Founder, Stoli® Group.

After purchasing the struggling business in 1997, Shefler transformed Stoli® vodka into a global vertically integrated company. In 2000, in one the first examples of the regime identifying a valuable asset and attempting to wrest control of it, Putin waged a battle for Stoli ® vodka trademarks across the world. This is still ongoing in some countries. Yuri Shefler left Russia in 2002 and has not returned since.

When all else failed, the regime established FKP Soyuzplodoimport (also known as FTE Soyuzplodoimport), a Russian state-company created in 2002 to attack trademark rights around the world. Based in Moscow, FKP sells an inferior Russian product called Stolichnaya in very limited markets. The product is easily distinguishable from Stoli® Group’s as the label clearly states made in Russia. Stoli® Group has no connection to this product in both production and ideology. FKP may not sell their product in 150 countries around the world, including the United States, where we own the trademark rights and where only our Latvian produced vodka can be lawfully sold.

“For decades, Stoli® Group has resisted Putin’s regime. We stand now with all Ukrainians and Russians calling for peace,” said McKinney.

Stoli® Group supporting Ukraine through donations to World Central Kitchen (WCK), a non-profit organization that is first to the frontlines, providing meals in response to crises.